TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laadittu 10.4.2013

Tämä on FleaRoomin tietosuojaseloste, jossa kerrotaan meille asiakkaalta internetin kautta saatujen henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä
FleaRoom, Kauppakatu 22 A 6, 70100 Kuopio
info@flearoom.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Päivi Repo
repoja@gmail.com

Rekisterin nimi
FleaRoomin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteen hoitaminen kuten postitus, tilausten käsittely ja yhteydenpito asiakkaaseen.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ( ei pakollinen tieto) ja tilatut tuotteet

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot joko tilauslomakkeella, palautelomakkeella tai s-postilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
ei luovuteta

Tarkastusoikeus
Jokaisella yhteystietonsa meille ilmoittaneella on oikeus tarkastaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista kokonaan rekisteristä.

Tietojen tarkistus- tai korjauspyynnöt lähetetään sähköpostitse info@flearoom.fi
Instagram